CALL/PUT RATIO 能不能表示什麼 ? 不考慮組合單和買賣方,把call當成看多,put當成看空來看CALL/PUT RATIO代表的涵義。


最近七天 20080304 ~20080312的成交量和未平倉量資料 .
排除價格小於10的垃圾資料 , 希望在計算CALL/PUT RATIO 時比較可以呈現較真實的狀況 . 七天的資料 , 不管是未平倉量或是成交量的CALL/PUT RATIO , 都只是反映當天的氣氛而已 , 和隔天的漲跌無關 . 唯一還能解釋的就是樂極生悲否極泰來 , 上升趨勢中 未平倉CALL/PUT RATIO > 2 隔天下跌 ,成交量 CALL/PUT RATIO < 1.3隔天上漲


今日 未平倉量CALL/PUT RATIO > 2 , 如果明天下跌則 純屬巧合


                                         20080304 ~20080312 

 


 

arrow
arrow
    全站熱搜

    獨孤求敗 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()